دلایل سوختن الکتروموتور

مقدمه: دقیق و درست بودن پارامترهایی همچون ( ولتاژ ، فرکانس ، قطبیت ، درجه حفاظت ) در میان دیگر چیز ها اولین مورد اساسی برای عمر مفید و طولانی مدت یک الکتروموتور است .با این حال ، این همه آن چیزی نیست که عملکرد مناسب را تضمین می کند .نصب و نگهداری درست و استاندارد برای عملکرد صحیح الکتروموتور ضرور...

ادامه مطلب