با توجه به رشد جمعيت جهان و افزايش دانش بشر در زمينه علوم و فن آوری ، صنعت شکل امروزی را به خود گرفت . کارخانجات کارگاههای صنعتی ، ماشين آلات پيشرفته و روشهای جديد تولید در خدمت بشر قرار گرفتند تا بتوانند خواسته های انسانها را بر آورده کنند . روشهای نوين و ابزار آلات پيشرفته در بخشهای مختلف وارد گشت. در بخش صنعت آب و تأسيسات وساختمان و در بخشهای کشاورزی نيز اين روشها وابزارآلات وارد شدند. اين روند رشد در صنايع مختلف ، در ايران نيز ظهور پيدا کرد . با توجه به وضعيت جغرافيايي در ايران و نوع فرهنگ، پيدا کردن منابع آب و درست استفاده کردن از اين ماده حياتی در بخش کشاورزی و آبرسانی از اهميت خاصی برخوردار بوده است. استفاده از روش های بهينه شده و ابزار مناسب، گامی در جهت دست يافتن به اين هدف بوده است.

از این رو گوهرآب فعالیت خود را در راستای طراحی و ساخت و تامین انواع تجهیزات صنعتی با بهترین کیفیت را سر لوحه کار خویش قرار داده تا با این هدف کمکی شایان در راستای خدمت رسانی به هموطنان و مهندسین ایران زمین ارائه نماید.