مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36

پمپ استیل سانتریفیوژ لیو XZS مدل XZS 65-40-200/75

ماکزیمم فشار:53 متر
ماکزیمم دبی: 42 متر مکعب در ساعت
توان :  10 اسب بخار
سیم پیچی : مس
جنس پروانه: استیل 304 (Ss 304)
جنس هوزینگ پمپ: استیل 304 (Ss 304)
دهانه ورودی: 1/2 2 اینچ (DN65)
دهانه خروجی:1/2 1 اینچ (DN40)

پمپ سانتریفیوژ لیو XST مدل XST 80-250/450

ماکزیمم فشار: 80.5 متر

ماکزیمم دبی: 210 متر مکعب در ساعت

توان :  60 اسب بخار

سیم پیچی : مس

جنس پروانه: چدن ضد زنگ HT 200

جنس هوزینگ پمپ: چدن ضد زنگ HT 200

دهانه ورودی:  4 اینچ (DN100)

دهانه خروجی:  3 اینچ (DN80)

پمپ سانتریفیوژ لیو XST مدل XST 80-200/220

ماکزیمم فشار: 47.5 متر

ماکزیمم دبی: 180 متر مکعب در ساعت

توان :  30 اسب بخار

سیم پیچی : مس

جنس پروانه: چدن ضد زنگ HT 200

جنس هوزینگ پمپ: چدن ضد زنگ HT 200

دهانه ورودی:  4 اینچ (DN100)

دهانه خروجی: 3 اینچ (DN80)

پمپ سانتریفیوژ لیو XST مدل XST 80-160/185

ماکزیمم فشار: 38 متر

ماکزیمم دبی: 210 متر مکعب در ساعت

توان :  25 اسب بخار

سیم پیچی : مس

جنس پروانه: چدن ضد زنگ HT 200

جنس هوزینگ پمپ: چدن ضد زنگ HT 200

دهانه ورودی:  4 اینچ (DN100)

دهانه خروجی: 3 اینچ (DN80)

پمپ سانتریفیوژ لیو XST مدل XST 80-160/150

ماکزیمم فشار: 32.5 متر

ماکزیمم دبی: 210 متر مکعب در ساعت

توان :  20 اسب بخار

سیم پیچی : مس

جنس پروانه: چدن ضد زنگ HT 200

جنس هوزینگ پمپ: چدن ضد زنگ HT 200

دهانه ورودی:  4 اینچ (DN100)

دهانه خروجی: 3 اینچ (DN80)

پمپ سانتریفیوژ لیو XST مدل XST 80-160/110

ماکزیمم فشار: 27.5 متر

ماکزیمم دبی: 180 متر مکعب در ساعت

توان :  15 اسب بخار

سیم پیچی : مس

جنس پروانه: چدن ضد زنگ HT 200

جنس هوزینگ پمپ: چدن ضد زنگ HT 200

دهانه ورودی:  4 اینچ (DN100)

دهانه خروجی: 3 اینچ (DN80)

پمپ سانتریفیوژ لیو XST مدل XST 65-250/220

ماکزیمم فشار: 59.5 متر

ماکزیمم دبی: 120 متر مکعب در ساعت

توان :  30 اسب بخار

سیم پیچی : مس

جنس پروانه: چدن ضد زنگ HT 200

جنس هوزینگ پمپ: چدن ضد زنگ HT 200

دهانه ورودی:  3 اینچ (DN80)

دهانه خروجی: 1/2 2 اینچ (DN65)

پمپ سانتریفیوژ لیو XST مدل XST 65-200/185

ماکزیمم فشار: 53.5 متر

ماکزیمم دبی: 108 متر مکعب در ساعت

توان :  25 اسب بخار

سیم پیچی : مس

جنس پروانه: چدن ضد زنگ HT 200

جنس هوزینگ پمپ: چدن ضد زنگ HT 200

دهانه ورودی:  3 اینچ (DN80)

دهانه خروجی: 1/2 2 اینچ (DN65)

پمپ سانتریفیوژ لیو XST مدل XST 65-200/150

ماکزیمم فشار: 46 متر

ماکزیمم دبی: 108 متر مکعب در ساعت

توان :  20 اسب بخار

سیم پیچی : مس

جنس پروانه: چدن ضد زنگ HT 200

جنس هوزینگ پمپ: چدن ضد زنگ HT 200

دهانه ورودی:  3 اینچ (DN80)

دهانه خروجی: 1/2 2 اینچ (DN65)

پمپ سانتریفیوژ لیو XST مدل XST 65-160/150

ماکزیمم فشار: 41 متر

ماکزیمم دبی: 120 متر مکعب در ساعت

توان :  20 اسب بخار

سیم پیچی : مس

جنس پروانه: چدن ضد زنگ HT 200

جنس هوزینگ پمپ: چدن ضد زنگ HT 200

دهانه ورودی:  3 اینچ (DN80)

دهانه خروجی: 1/2 2 اینچ (DN65)

پمپ سانتریفیوژ لیو XST مدل XST 65-160/110

ماکزیمم فشار: 34.5 متر

ماکزیمم دبی: 120 متر مکعب در ساعت

توان :  15 اسب بخار

سیم پیچی : مس

جنس پروانه: چدن ضد زنگ HT 200

جنس هوزینگ پمپ: چدن ضد زنگ HT 200

دهانه ورودی:  3 اینچ (DN80)

دهانه خروجی: 1/2 2 اینچ (DN65)

پمپ سانتریفیوژ لیو XST مدل XST 65-160/92

ماکزیمم فشار: 31.5 متر

ماکزیمم دبی: 120 متر مکعب در ساعت

توان : 12.5 اسب بخار

سیم پیچی : مس

جنس پروانه: چدن ضد زنگ HT 200

جنس هوزینگ پمپ: چدن ضد زنگ HT 200

دهانه ورودی:  3 اینچ (DN80)

دهانه خروجی: 1/2 2 اینچ (DN65)