نمایش دادن همه 7 نتیجه

پمپ استیل سانتریفیوژ لئو LEO مدل ABK400

ماکزیمم فشار: 18 متر
حداکثر دبی: 66 متر مکعب در ساعت
توان :  3 کیلووات
سیم پیچی : مس
جنس پروانه: استیل 304 (Ss 304)
جنس بدنه پمپ: استیل 304 (Ss 304)
جنس کانکشن پمپ: رزوه استیل 304 (Ss 304)
دهانه ورودی:  ½2 اینچ
دهانه خروجی: 2 اینچ

پمپ استیل سانتریفیوژ لئو LEO مدل ABK300D

ماکزیمم فشار: 15 متر
حداکثر دبی: 57 متر مکعب در ساعت
توان :  2.2 کیلووات
سیم پیچی : مس
جنس پروانه: استیل 304 (Ss 304)
جنس بدنه پمپ: استیل 304 (Ss 304)
جنس کانکشن پمپ: رزوه استیل 304 (Ss 304)
دهانه ورودی:  ½2 اینچ
دهانه خروجی: 2 اینچ

پمپ استیل سانتریفیوژ لئو LEO مدل ABK200D

ماکزیمم فشار: 13 متر
حداکثر دبی: 42 متر مکعب در ساعت
توان :  1.5 کیلووات
سیم پیچی : مس
جنس پروانه: استیل 304 (Ss 304)
جنس بدنه پمپ: استیل 304 (Ss 304)
جنس کانکشن پمپ: رزوه استیل 304 (Ss 304)
دهانه ورودی:  2 اینچ
دهانه خروجی: 2 اینچ

پمپ استیل سانتریفیوژ لئو LEO مدل ABK150D

ماکزیمم فشار: 9.5 متر
حداکثر دبی: 33 متر مکعب در ساعت
توان :  1.1 کیلووات
سیم پیچی : مس
جنس پروانه: استیل 304 (Ss 304)
جنس بدنه پمپ: استیل 304 (Ss 304)
جنس کانکشن پمپ: رزوه استیل 304 (Ss 304)
دهانه ورودی:  2 اینچ
دهانه خروجی: 2 اینچ

پمپ استیل سانتریفیوژ لئو LEO مدل ABK120D

ماکزیمم فشار: 11 متر
حداکثر دبی: 18 متر مکعب در ساعت
توان :  0.9 کیلووات
سیم پیچی : مس
جنس پروانه: استیل 304 (Ss 304)
جنس بدنه پمپ: استیل 304 (Ss 304)
جنس کانکشن پمپ: رزوه استیل 304 (Ss 304)
دهانه ورودی:  ½1 اینچ
دهانه خروجی: ½1 اینچ

پمپ استیل سانتریفیوژ لئو LEO مدل ABK100D

ماکزیمم فشار: 8 متر
حداکثر دبی: 18 متر مکعب در ساعت
توان :  0.75 کیلووات
سیم پیچی : مس
جنس پروانه: استیل 304 (Ss 304)
جنس بدنه پمپ: استیل 304 (Ss 304)
جنس کانکشن پمپ: رزوه استیل 304 (Ss 304)
دهانه ورودی:  ½1 اینچ
دهانه خروجی: ½1 اینچ

پمپ استیل سانتریفیوژ لئو LEO مدل ABK50D

ماکزیمم فشار: 11.6 متر
ماکزیمم دبی: 6 متر مکعب در ساعت
توان :  0.37 کیلو ولت
سیم پیچی : مس
جنس پروانه: استیل 304 (Ss 304)
جنس بدنه پمپ: استیل 304 (Ss 304)
جنس کانکشن پمپ: رزوه استیل 304 (Ss 304)
دهانه ورودی:  1/4 1 اینچ (DN32)
دهانه خروجی:  1 اینچ (DN25)