لیست قیمت پمپ روغن داغ سانتریفیوژ کا اس ب KSB آلمان

سلام دوست عزیز با توجه به نوسانات ارزی جهت استعلام قیمت با بخش فروش تماس حاصل فرمایید. |  شماره تماس: 77110763 – 77112783

ردیفمدلفشار کاریدبی کاریوزن / kgقیمت
140-25-16025 متر ستون آب9 متر مکعب در ساعت32.6تماس Call
240-25-20050 متر ستون آب9.5 متر مکعب در ساعت37.5تماس Call
350-32-125:116 متر ستون آب25 متر مکعب در ساعت31.6تماس Call
450-32-16028 متر ستون آب37 متر مکعب در ساعت32.9تماس Call
550-32-160:123 متر ستون آب23 متر مکعب در ساعت32.4تماس Call
650-32-20045 متر ستون آب35 متر مکعب در ساعت38.6تماس Call
750-32-200:142 متر ستون آب25 متر مکعب در ساعت38.5تماس Call
850-32-25065 متر ستون آب39 متر مکعب در ساعت48.3تماس Call
965-40-16027 متر ستون آب70 متر مکعب در ساعت34.9تماس Call
1065-40-20038 متر ستون آب65 متر مکعب در ساعت40.8تماس Call
1165-40-25068 متر ستون آب68 متر مکعب در ساعت49.3تماس Call
1265-40-315105 متر ستون آب60 متر مکعب در ساعت80.7تماس Call
1365-50-16030 متر ستون آب118 متر مکعب در ساعت46تماس Call
1465-50-20055 متر ستون آب100 متر مکعب در ساعت50تماس Call
1565-50-25070 متر ستون آب100 متر مکعب در ساعت73.4تماس Call
1665-50-315110 متر ستون آب130 متر مکعب در ساعت89.7تماس Call
1780-65-16028 متر ستون آب150 متر مکعب در ساعت53.8تماس Call
1880-65-20050 متر ستون آب150 متر مکعب در ساعت72.1تماس Call
1980-65-25072 متر ستون آب160 متر مکعب در ساعت82.6تماس Call
2080-65-315110 متر ستون آب210 متر مکعب در ساعت98تماس Call
21100-80-16024 متر ستون آب280 متر مکعب در ساعت93.1تماس Call
22100-80-20045 متر ستون آب265 متر مکعب در ساعت86.3تماس Call
23100-80-25070 متر ستون آب280 متر مکعب در ساعت93.6تماس Call
24100-80-315120 متر ستون آب340 متر مکعب در ساعت105.6تماس Call
25150-125-20040 متر ستون آب630 متر مکعب در ساعت109.2تماس Call
26150-125-250120 متر ستون آب475 متر مکعب در ساعت118.2تماس Call