لیست قیمت پمپ دیافرگمی دیا DiaPump ساخت ترکیه

سلام دوست عزیز با توجه به نوسانات ارزی جهت استعلام قیمت با بخش فروش تماس حاصل فرمایید. |  شماره تماس: 77110763 – 77112783

ردیفمدلدبیفشارجنس بدنهاندازه ذرات جامددهانه ورودی و خروجیقیمت
سری DP
1DP-0216 لیتر در دقیقه7 بارPlastic1 mm0.25 Inchتماس Call
2DP-0316 لیتر در دقیقه7 بارPlastic1 mm0.25 - 0.37 Inchتماس Call
3DP-0557 لیتر در دقیقه7 بارPlastic3 mm0.75 Inchتماس Call
4DP-0657 لیتر در دقیقه7 بارPlastic3 mm0.5 - 0.75 Inchتماس Call
5DP-10160 لیتر در دقیقه7 بارPlastic4 mm1 Inchتماس Call
6DP-11160 لیتر در دقیقه7 بارPlastic4 mm1 Inchتماس Call
7DP-15400 لیتر در دقیقه7 بارPlastic6 mm1.5 Inchتماس Call
8DP-20565 لیتر در دقیقه7 بارPlastic6 mm2 Inchتماس Call
9DP-30894 لیتر در دقیقه7 بارPlastic9 mm3 Inchتماس Call
سری PLUS
10DP-10AL160 لیتر در دقیقه8 بارAluminium4 mm1 Inchتماس Call
11DP-15AL400 لیتر در دقیقه8 بارAluminium6 mm1.5 Inchتماس Call
12DP-20AL565 لیتر در دقیقه8 بارAluminium6 mm2 Inchتماس Call
13DP-30AL894 لیتر در دقیقه8 بارAluminium9 mm3 Inchتماس Call
سری PRO
14DPX-0557 لیتر در دقیقه8 بارAluminium - Plastic3 mm0.75 Inchتماس Call
15DPX-10160 لیتر در دقیقه8 بارAluminium - Plastic4 mm1 Inchتماس Call
16DPX-15400 لیتر در دقیقه8 بارAluminium - Plastic6 mm1.5 Inchتماس Call
17DPX-20565 لیتر در دقیقه8 بارAluminium - Plastic6 mm2 Inchتماس Call
18DPX-30894 لیتر در دقیقه8 بارAluminium - Plastic9 mm3 Inchتماس Call
سری Heavy Duty
19DPH-15400 لیتر در دقیقه8 بارAluminium / Cast Iron6 mm1.5 Inchتماس Call
20DPH-20565 لیتر در دقیقه8 بارAluminium / Cast Iron 9 mm2 Inchتماس Call
سری Hygienic
21DP10-HP160 لیتر در دقیقه7 بارSteel 316L4 mm1 Inchتماس Call
22DP15-HP400 لیتر در دقیقه7 بارSteel 316L6 mm1.5 Inchتماس Call
23DP20-HP565 لیتر در دقیقه7 بارSteel 316L6 mm2 Inchتماس Call
24DP30-HP894 لیتر در دقیقه7 بارSteel 316L9 mm3 Inchتماس Call
سری High Pressure
25DP-10080 لیتر در دقیقه16 بارAluminium / Cast Iron4 mm1 Inchتماس Call
26DP-150200 لیتر در دقیقه16 بارAluminium / Cast Iron6 mm1.5 Inchتماس Call
27DP-200280 لیتر در دقیقه16 بارAluminium / Cast Iron6 mm2 Inchتماس Call
28DP-300440 لیتر در دقیقه16 بارAluminium / Cast Iron9 mm3 Inchتماس Call