سه فاز پوسته چدن (CDF)

نمایش 1–12 از 57 نتیجه

الکتروموتور کاجیلی با توان 315 کیلووات 1500 دور در دقیقه

الکتروموتور کاجیلی با توان 250 کیلووات 1500 دور در دقیقه

الکتروموتور کاجیلی با توان 200 کیلووات 1500 دور در دقیقه

الکتروموتور کاجیلی با توان 160 کیلووات 1500 دور در دقیقه

الکتروموتور کاجیلی با توان 132 کیلووات 1500 دور در دقیقه

الکتروموتور کاجیلی با توان 110 کیلووات 1500 دور در دقیقه

الکتروموتور کاجیلی با توان 90 کیلووات 1500 دور در دقیقه

الکتروموتور کاجیلی با توان 75 کیلووات 1500 دور در دقیقه

الکتروموتور کاجیلی با توان 55 کیلووات 1500 دور در دقیقه

الکتروموتور کاجیلی با توان 45 کیلووات 1500 دور در دقیقه

الکتروموتور کاجیلی با توان 37 کیلووات 1500 دور در دقیقه

الکتروموتور کاجیلی با توان 30 کیلووات 1500 دور در دقیقه