پمپ خاص تایفو TAIFU

  • الکتروپمپ شناور (سابمرسیبل) DSP تایفو
  • الکتروپمپ شناور (سابمرسیبل) DSP تایفو

  • الکتروپمپ شناور (سابمرسیبل) DSP تایفو   معرفی محصول  پمپ های یوتیلیتی تایفو ( پمپ های دارای کاربرد های متنوع و عمومی) برای ارائه ی بهترین عملکرد  و جلوگیری از overheat (گرم شدن بیش از حد)شدن آنها در انجام فعالیتهایی که نیاز بهکارکرد مداوم پمپ دارند به وسیله ی آب خنک می شوند. موارد زیر نمونه هایی از کاربردهای ...
  • جت پمپ تایفو 2ZXT/V
  • جت پمپ تایفو 2ZXT/V

  • TAIFU 2ZXT/V JET PUMP جت پمپ تایفو 2ZXT/V          پارامترهای عملیاتی مهم الکتروپمپ جتی تایفو 2ZXT/V
  < قبلی 1 بعدی >

  محصولات