پمپ خورشیدی تایفو TAIFU

  • 3TSS / 4TSS پمپ خورشیدی شناور تایفو TAIFU
  • 3TSS / 4TSS پمپ خورشیدی شناور تایفو TAIFU

  •                             پمپ خورشیدی شناور 3TSS/4TSS تایفو موارد کاربرد محصول این پمپ ها به طورعمده درمناطق خشک جهت آبیاری محصولات کشاورزی استفاده می شوند. از آنها می توان به منظور انتقال آب آشامیدنی و آب چاه نیز استفاده نمود. با استفاده از این پمپ ها شرایط زندگی در مناطق خشک بهبود بسیاری خواهد یافت. این محصول قابل استفاده برای فواره ...
  • پمپ خورشیدی شناور 3TSC / 4TSC
  • پمپ خورشیدی شناور 3TSC / 4TSC

  •                                    پمپ خورشیدی شناور 3TSS/4TSS تایفو موارد کاربرد محصول این پمپ ها به طورعمده درمناطق خشک جهت آبیاری محصولات کشاورزی استفاده می شوند. از آنها می توان به منظور انتقال آب آشامیدنی و آب چاه نیز استفاده نمود. با استفاده از این پمپ ها شرایط زندگی در مناطق خشک بهبود بسیاری خواهد یافت. این محصول قابل استفاده برای فواره ...
  < قبلی 1 بعدی >

  محصولات