شیرآلات و اتصالات اینوکسپا INOXPA

  • شیر پروانه ای 4800-ولو پروانه ای 4800
  • شیر پروانه ای 4800-ولو پروانه ای 4800

  • شیر پروانه ای 4800     ولو پروانه ای 4800 کاربرد ولوهای (شیرهای) پروانه ای بهداشتی، قابلیت کنترل بصورت خودکار و یا دستی را دارا می باشند، می توانند در بیشتر کابردهای مرتبط با محصولات مایع در صنایع  فرآوری مواد غذایی، دارویی و شیمیایی  مورد استفاده قرار گیرند. اصول عملیاتی کنترل ولوهای پروانه ای 4800 به یکی از دو صورت زیر صورت ...
  • شیر قطع و وصل N/M شرکت اینوکسپا INOXPA
  • شیر قطع و وصل N/M شرکت اینوکسپا INOXPA

  •     شیر قطع و وصل N/M کاربرد سیت ولوهای (شیرهای ) قطع کننده N/M ، شیرهای تک سیتی بهداشتی می باشند که بصورت پنوماتيکى فعال و کنترل می شوند و کاربردهای گسترده ای را درصنایع فرآوری مواد غذایی، صنایع دارویی و مواد شیمیایی ظریف (مواد شیمیایی با درجه ی خلوص بالا) دارا می باشند.   اصول عملیاتی این نوع از سیت ولوها ...
  < قبلی 1 بعدی >

  محصولات