شیرآلات سیم ایتالیا CIM VALVE

  • شیرهای کشویی,یکطرفه,کروی شرکت سیم ایتالیا
  • شیرهای کشویی,یکطرفه,کروی شرکت سیم ایتالیا

  • ولو های (شیرهای) یکطرفه,کشویی,گلوب (کروی) شرکت سیمبریو ایتالیا شرکت سیم ایتالیا ارائه کننده ی انواع گسترده ای از شیرهای یکطرفه,شیرهای کشویی,گلوب ولوها (شیرهای کروی) می باشد که مناسب برای استفاده جهت کنترل جریان آب,گاز,نفت,بخار در بیشتر کاربردهای صنعتی,تجاری,مسکونی و کاربردهای HVAC می باشند. تمامی ولوهای (شیرهای) تولید شده توسط شرکت سیم (cimberio) مطابق با استاندارد EN ...
  • شیر کشویی مدل استاندارد – PN 20
  • شیر کشویی مدل استاندارد – PN 20

  •                        Cim 70B شیر کشویی (شیر دروازه ایGate Valve:) مدل استاندارد – PN 20 این مطلب مطابق با نیازهای مدیریت کیفیت استاندارد ISO 9001: 2008 تهیه شده است.همه مطالب بر اساس استاندارد EN 12266-1   مورد آزمایش قرار داده شده اند.                        شیر کشویی  Cim 70 Bرا می توان ...
  • شیر کشویی برنجی (مقاوم در برابر خوردگی) مدل EN 12288-PN25
  • شیر کشویی برنجی (مقاوم در برابر خوردگی) مدل EN 12288-PN25

  •                        Cim 70BSCR شیر کشویی(شیر دروازه ایGate Valve:)برنجی (مقاوم در برابر خوردگی) مدل  EN 12288-PN25    این مقاله مطابق با نیازهای مدیریت کیفیت استاندارد ISO 9001: 2008 تهیه شده است.همه مقالات بر اساس استاندارد EN 12266-1مورد آزمایش قرار داده شده اند.     شیر کشویی Cim 70 BSCR را می توان دربخشهای زیادی از قبیل: بخشهای حرارتی، تهویه ...
  • شیر کشویی مدل کامپکت پیچی PN-16 سیم CIM ایتالیا
  • شیر کشویی مدل کامپکت پیچی PN-16 سیم CIM ایتالیا

  •     Cim 50NPT شیر کشویی پیچی(شیر دروازه ایGate Valve:) مدل کامپکت  PN-16             این قطعه مطابق با نیازهای مدیریت کیفیت استاندارد ISO 9001: 2008 تهیه شده است.همه قطعات بر اساس استانداردEN 12266-1  مورد آزمایش قرار داده شده اند.   شیر کشویی Cim 50NPTپیچی را می توان دربخشهای زیادی از قبیل: بخشهای حرارتی، تهویه مطبوع، آب، سیستم های بهداشتی، خطوط ...
  • شیر کشویی پیچی مدل استاندارد PN-20 - WOG 250
  • شیر کشویی پیچی مدل استاندارد PN-20 - WOG 250

  • Cim 70NPT شیر کشویی پیچی (شیر دروازه ایGate Valve:)  مدل استاندارد PN-20 - WOG 250 این مطلب مطابق با نیازهای مدیریت کیفیت استاندارد ISO 9001: 2008 تهیه شده است.همه مطالب بر اساس استاندارد EN 12266-1   مورد آزمایش قرار داده شده اند.                         شیر کشویی  Cim 70NPT ...
  • چک ولو برنزی با توپ و حلقه های سیت فلزی-16 PN
  • چک ولو برنزی با توپ و حلقه های سیت فلزی-16 PN

  •         Cim 78 چک ولو برنزی با توپ و حلقه های سیت فلزی  (Metal to metal seat) این مطلب مطابق با نیازهای مدیریت کیفیت استاندارد ISO 9001: 2008 تهیه شده است.همه مطالب بر اساس استاندارد EN 12266-1  مورد آزمایش قرار داده شده اند.                         چک ...
  < قبلی 1 بعدی >

  محصولات