پمپ فشار قوی CV200 پمپیران

    • CV200 پمپ فشارقوی پمپیران
    • CV200 پمپ فشارقوی پمپیران

    •  پمپ فشار قوی CV200             پمپ افقي گريز از مركز فشارقوي با پروانه‌هاي بين ياتاقاني، موتور جدا، چند طبقه و محفظه با برش‌هاي شعاعي مي باشد. هر طبقه توسط اورينگ آب‌بندي مي شود. طبقات بوسيله پيچ بست طبقات به همديگر بسته مي شوند. پايه‌هاي نگهدارنده پمپ به صورت يكپارچه با محفظه مكش و رانش ريخته‌گري شده‌اند. مقدار ...
    < قبلی 1 بعدی >

    محصولات