پمپ گریز از مرکز پمپیران

  • اتا (ETA) مدل 160 - 32
  • اتا (ETA) مدل 160 - 32

  • پمپ های پمپیران گریز از مرکز مدل 200-50             قطر دهانه خروجی پمپ        32 تا 300 میلی متر دبی پمپ (ظرفیت)              5 تا 1800 متر مکعب در ساعت هد پمپ (ارتفاع)                 5 تا 90 متر درجه حرارت سیال در آببندی - با نوار ...
  • اتا (ETA) مدل 200 - 32
  • اتا (ETA) مدل 200 - 32

  • پمپ های پمپیران گریز از مرکز مدل 200-32               قطر دهانه خروجی پمپ                 32 میلی متر دبی پمپ (ظرفیت)                       4 تا 16 متر مکعب در ساعت هد پمپ (ارتفاع)                          9 تا 59 متر قطر پروانه (در حالت فول)               209 میلی متر درجه حرارت سیال در آببندی - با نوار گرافیت: از 50- تا 110 ...
  • اتا (ETA) مدل 250 - 32
  • اتا (ETA) مدل 250 - 32

  • پمپ های پمپیران گریز از مرکز مدل 250-32             قطر دهانه خروجی پمپ                32 میلی متر دبی پمپ (ظرفیت)                       6 تا 22 متر مکعب در ساعت هد پمپ (ارتفاع)                           14 تا 86 متر قطر پروانه (در حالت فول)              259 میلی متر درجه حرارت سیال در آببندی - با نوار گرافیت: از 50- تا 110 درجه سانتی گراد ...
  • اتا (ETA) مدل 125 - 40
  • اتا (ETA) مدل 125 - 40

  • پمپ های پمپیران گریز از مرکز مدل 125-40             قطر دهانه خروجی پمپ                40 میلی متر دبی پمپ (ظرفیت)                       6 تا 40 متر مکعب در ساعت هد پمپ (ارتفاع)                           2.3 تا 25 متر قطر پروانه (در حالت فول)              139 میلی متر درجه حرارت سیال در آببندی - با نوار گرافیت: از 50- تا 110 درجه سانتی گراد ...
  • اتا (ETA) مدل 160 - 40
  • اتا (ETA) مدل 160 - 40

  •  پمپ پمپیران(گریز از مرکز)سری 160 - 40               بررسی تخصصی محصول:   سری  160 - 40 از نوع پمپ های افقی یک طبقه سانتریفیوژ یا همان  گریز از مرکز محصولات پمپیران می باشد که با بدنه و پروانه ای از جنس چدن   GG - 25  تولید می گردد،جنس شافت یا محور پمپ از نوع فولاد ST 60 - 2  می ...

  محصولات