بوستر پمپ سایر SAER

  • SAER TB2-MBSH
  • SAER TB2-MBSH

  • سایر SAER TB2-MBSH پمپ های گروهی تقویت فشار دارای الکتروپمپ های افقی               کاربردها دارای کاربرد در تقویت فشار و توزیع آب در: * تاسیسات شهری,صنعتی , کشاورزی * تاسیسات گرمایشی * سیستم های خنک کننده * سیستم های تهویه مطبوع * سیستم های آبیاری خصوصیات فنی * حداکثر دبی:                             ...
  • SAER TB2-MK
  • SAER TB2-MK

  • سایر SAER TB2-MK پمپ های گروهی تقویت فشار دارای الکتروپمپ های افقی             کاربردها دارای کاربرد در تقویت فشار و توزیع آب در: * تاسیسات شهری,صنعتی , کشاورزی * تاسیسات گرمایشی * سیستم های خنک کننده * سیستم های تهویه مطبوع * سیستم های آبیاری خصوصیات فنی * حداکثر دبی:                             ...
  • SAER TB2-CWM201
  • SAER TB2-CWM201

  • TB2-CWM201 پمپ های گروهی تقویت فشار دارای الکتروپمپ های افقی             کاربردها دارای کاربرد در تقویت فشار و توزیع آب در: * تاسیسات شهری,صنعتی , کشاورزی * تاسیسات گرمایشی * سیستم های خنک کننده * سیستم های تهویه مطبوع * سیستم های آبیاری خصوصیات فنی * حداکثر دبی:                                   ...
  • T-ONE بوسترپمپ خانگی سایر SAER ایتالیا
  • T-ONE بوسترپمپ خانگی سایر SAER ایتالیا

  • بوسترپمپ T-ONE سایر SAER ایتالیا مناسب برای کاربردهای خانگی : بوسترپمپ T-ONE سایر SAER تشکیل شده از 2 الکتروپمپ قرار گرفته در یک تانک استنلس استیل کنترل شونده توسط یک دستگاه الکترونیکی که موجب تداوم و حفظ فشار بدون توجه به دبی مورد درخواست می شود.   تا 8 بوسترپمپ T-ONE قابل اتصال به یکدیگر می باشند ...
  • SAER TB2-M
  • SAER TB2-M

  • SAER TB2-M پمپ های گروهی تقویت فشار دارای الکتروپمپ های افقی     کاربردها دارای کاربرد در تقویت فشار و توزیع آب در: * تاسیسات شهری,صنعتی , کشاورزی * تاسیسات گرمایشی * سیستم های خنک کننده * سیستم های تهویه مطبوع * سیستم های آبیاری خصوصیات فنی * حداکثر دبی:                                         20 متر مکعب بر ساعت * حداکثر پمپاژ عمودی HEAD:                                                             92 متر * توان:                                                   کیلووات 2x0,37÷2x2,3   سایر           SAER TB2-M  سایر   SAER TB2-M INOX
  • SAER TB2-FC
  • SAER TB2-FC

  • SAER TB2-FC پمپ های گروهی تقویت فشار دارای الکتروپمپ های افقی             کاربردها   دارای کاربرد در تقویت فشار و توزیع آب در: * تاسیسات شهری,صنعتی , کشاورزی * تاسیسات گرمایشی * سیستم های خنک کننده * سیستم های تهویه مطبوع * سیستم های آبیاری خصوصیات فنی * حداکثر دبی:                               ...

  محصولات