پمپ طبقاتی-عمودی SAER

  • MK32/R پمپ عمودی طبقاتی سایر SAER
  • MK32/R پمپ عمودی طبقاتی سایر SAER

  •  کاربردها * دستگاه های مکش به بالا * سیستم های آبیاری * تقویت فشار در بیشتر کاربردها         توجه : پمپ های مدل PMK پمپ های بدون موتور و یا کوپله نشده می باشند. پمپ های MK الکتروپمپ (پمپ کوپله شده) می باشند.   نمودار هد و دبی پمپ های عمودی-طبقاتی سایر SAER MK32/R  
  • MK32 پمپ عمودی طبفاتی سایر saer ایتالیا
  • MK32 پمپ عمودی طبفاتی سایر saer ایتالیا

  • SAER MULTISTAGE VERTICAL ELECTRIC PUMPS کاربردها * دستگاه های مکش به بالا * سیستم های آبیاری * تقویت فشار در بیشتر کاربردها      توجه : پمپ های مدل PMK پمپ های بدون موتور و یا کوپله نشده می باشند. پمپ های MK الکتروپمپ (پمپ کوپله شده) می باشند.   نمودار هد و دبی پمپ های عمودی-طبقاتی سایر SAER MK32  
  • MK40 پمپ عمودی طبقاتی سایر SAER
  • MK40 پمپ عمودی طبقاتی سایر SAER

  • الکتروپمپ عمودی طبقاتی MK 40 الکتروپمپ عمودی طبقاتی SAER MK 40               کاربردها الکترو پمپ های طبقاتی عمودی دارای حداقل ابعاد مناسب برای استفاده در دستگاه ها و تجهیزات مکش به سمت بالا ( دارای تانک و با بدون تانک ) , سیستم های آبیاری و در کل هرجایی که نیاز به فشار بالاتری وجود داشته باشد. PMK : ...
  • MK40/R پمپ طبقاتی-عمودی سایر SAER
  • MK40/R پمپ طبقاتی-عمودی سایر SAER

  • الکتروپمپ عمودی طبقاتی MK 40/R الکتروپمپ عمودی طبقاتی SAER MK 40/R             کاربردها الکترو پمپ های طبقاتی عمودی دارای حداقل ابعاد,مناسب برای استفاده در دستگاه ها و تجهیزات مکش به سمت بالا ( دارای تانک و با بدون تانک ) , سیستم های آبیاری و در کل هرجایی که نیاز به فشار بالاتری وجود داشته باشد. PMK : پمپ ...
  • MK50 پمپ طبقاتی عمودی سایر SAER
  • MK50 پمپ طبقاتی عمودی سایر SAER

  • الکتروپمپ عمودی طبقاتی MK50 الکتروپمپ عمودی طبقاتی SAER MK 50             کاربردها الکترو پمپ های طبقاتی عمودی دارای حداقل ابعاد مناسب برای استفاده در دستگاه ها و تجهیزات مکش به سمت بالا ( دارای تانک و با بدون تانک ) , سیستم های آبیاری و در کل هرجایی که نیاز به فشار بالاتری وجود داشته باشد. ...
  < قبلی 1 بعدی >

  محصولات