پمپ سانتریفیوژی سایر SAER

  • IR پمپ سانتریفیوژی سایر SAER
  • IR پمپ سانتریفیوژی سایر SAER

  • پمپ IR ساخت شرکت saer سایر ایتالیا در حقیقت یک الکتروپمپ سانتریفیوژی کوپله مستقیم از نوع مکش از ته می باشد که در سیستم های تهویه و گرمایشی و نیز سیستم های آتش نشانی و تامین و انتقال آب و سیستم های سیرکولاتور و بسیاری از کاربردهای دیگر به کار بسته می شود.       مواد اصلی ...
  • IR4P پمپ سانتریفیوژی سایر SAER
  • IR4P پمپ سانتریفیوژی سایر SAER

  • پمپ IR4P ساخت شرکت saer سایر ایتالیا در حقیقت یک الکتروپمپ سانتریفیوژی کوپله مستقیم از نوع مکش از ته می باشد که در سیستم های تهویه و گرمایشی و نیز سیستم های آتش نشانی و تامین و انتقال آب و سیستم های سیرکولاتور و بسیاری از کاربردهای دیگر به کار بسته می شود.       مواد اصلی مصرفی ...
  • MG1-MG2 پمپ سانتریفیوژی سایر SAER
  • MG1-MG2 پمپ سانتریفیوژی سایر SAER

  • پمپ MG1-MG2 ساخت شرکت saer سایر ایتالیا در حقیقت یک الکتروپمپ سانتریفیوژی دارای استاب شفت می باشد که در سیستم های تهویه و گرمایشی و نیز سیستم های آتش نشانی و تامین و انتقال آب و سیستم های سیرکولاتور و بسیاری از کاربردهای دیگر به کار بسته می شود.       مواد اصلی مصرفی در ساخت قطعات پمپ ...
  • NCB-NCBZ پمپ سانتریفیوژی مکش از ته سایر SAER
  • NCB-NCBZ پمپ سانتریفیوژی مکش از ته سایر SAER

  • پمپ NCB - NCBZ ساخت شرکت saer سایر ایتالیا در حقیقت یک الکتروپمپ سانتریفیوژی کوپله و شاسی از نوع مکش از ته می باشد که در سیستم های تهویه و گرمایشی و نیز سیستم های آتش نشانی و تامین و انتقال آب و سیستم های سیرکولاتور و بسیاری از کاربردهای دیگر به کار بسته می ...
  • NCB4P-NCBZ4P پمپ سانتریفیوژی مکش از ته سایر SAER
  • NCB4P-NCBZ4P پمپ سانتریفیوژی مکش از ته سایر SAER

  • پمپ NCB4P - NCBZ4P ساخت شرکت saer سایر ایتالیا در حقیقت یک الکتروپمپ سانتریفیوژی کوپله و شاسی از نوع مکش از ته می باشد که در سیستم های تهویه و گرمایشی و نیز سیستم های آتش نشانی و تامین و انتقال آب و سیستم های سیرکولاتور و بسیاری از کاربردهای دیگر به کار بسته می ...
  < قبلی 1 بعدی >

  محصولات