پمپ فرآیندی KSB

    • پمپ فرایندیCHTR کا.اس.ب KSB آلمان
    • پمپ فرایندیCHTR کا.اس.ب KSB آلمان

    •     ویژگی ها :   کاربردها:   مشخصات فنی:   مشخصات واحد عنوان 50 – 250 inch دهانه خروجی max. 1450 m3/h دبی max. 4000 m هد max. 400 bar فشار max. +450 °C دما  max. 7000       ر

    محصولات