پمپ فرآیندی KSB

  • پمپ فرایندیRPH کا.اس.ب KSB آلمان
  • پمپ فرایندیRPH کا.اس.ب KSB آلمان

  •     ویژگی ها :   کاربردها:   مشخصات فنی:   مشخصات واحد عنوان 25 – 400 inch دهانه خروجی max. 4150 m3/h دبی max. 270 m هد max. 110 bar فشار ‐70 to +450 °C دما        
  • پمپ فرایندیRPHb کا.اس.ب KSB آلمان
  • پمپ فرایندیRPHb کا.اس.ب KSB آلمان

  •     ویژگی ها :   کاربردها:   مشخصات فنی:   مشخصات واحد عنوان 80 – 200 inch دهانه خروجی max. 730 m3/h دبی max. 450 m هد max. 110 bar فشار ‐80 to +450 °C دما        

  محصولات