پمپ روغن داغ KSB

  • پمپروغن داغ HPK‐L کا.اس.ب KSB آلمان
  • پمپروغن داغ HPK‐L کا.اس.ب KSB آلمان

  •     ویژگی ها :   کاربردها:   مشخصات فنی:   مشخصات واحد عنوان 25 – 250 inch دهانه خروجی max. 1160 m3/h دبی max. 162 m هد max. 40 bar فشار max. +240 / +400 °C دما        
  • پمپ فشار بالای HPH کا.اس.ب KSB آلمان
  • پمپ فشار بالای HPH کا.اس.ب KSB آلمان

  •     ویژگی ها :   کاربردها:   مشخصات فنی:   مشخصات واحد عنوان 40 – 350 inch دهانه خروجی max. 2350 m3/h دبی max. 225 m هد max. 110 bar فشار max. +320 °C دما        
  < قبلی 1 بعدی >

  محصولات