شیر سوپاپی وگ VOG

    • GA شیر سوپاپی نوع زاویه دار (90درجه) وگ VOG
    • GA شیر سوپاپی نوع زاویه دار (90درجه) وگ VOG

    • PN: 10/16 DN: 200...15 نوع مصرف در صنایع:• آب ، بخار مشخصات و طراحی مدل: شیر سوپاپی کنترلی 90 درجه شیر در دونوع محورغیر صعودی و صعودی  مطابق با استاندارد   DIN 3356 چدن داکتیل مطابق با استاندارد  EN 1563 (DIN 1693) چدن خاکستری مطابق با استاندارد  EN 1561 (DIN 1691) وجه تا وجه مطابق با استاندارد  EN ...
    < قبلی 1 بعدی >

    محصولات