شیر آتش نشانی وگ VOG

  • شیر آتش نشانی دفنی VOG
  • شیر آتش نشانی دفنی VOG

  • PN:10/16 DN: 80/100 نوع مصرف در صنایع: • آب مشخصات و طراحی مدل: ابعاد فلنج مطابق با استاندارد EN 1092-2 چدن داکتیل مطابق با استاندارد  EN 1563 (DIN 1693) چدن خاکستری مطابق با استاندارد  EN 1561 (DIN 1691) تست بازرسی نهایی مطابق با استاندارد EN 12266 دارای سیستم ضربه گیر جهت جلوگیری از شکست شیر در ...
  • شیر آتش نشانی ایستاده وگ VOG
  • شیر آتش نشانی ایستاده وگ VOG

  • PN: 10/16 DN: 80/100/150 نوع مصرف در صنایع: • آب مشخصات و طراحی مدل: ابعاد فلنج مطابق با استاندارد EN 1092-2 چدن داکتیل مطابق با استاندارد  EN 1563 (DIN 1693) چدن خاکستری مطابق با استاندارد  EN 1561 (DIN 1691) تست بازرسی نهایی مطابق با استاندارد EN 12266 دارای سیستم ضربه گیر جهت جلوگیری از شکست شیر در هنگام ...
  < قبلی 1 بعدی >

  محصولات