چک ولو سیم CIM ایتالیا

  • CIM 80 چک ولو يكطرفه گردان برنزی با سیت فلزی-PN 16
  • CIM 80 چک ولو يكطرفه گردان برنزی با سیت فلزی-PN 16

  • این قطعه مطابق با الزامات استاندارد مدیریت کیفی ISO 9001: 2008 ساخته شده است.همه ی قطعات بر اساس استاندارد EN 12266-1 مورد آزمایش قرار داده شده اند. چک ولو سیم Cim 80 را می توان دربخشهای زیادی از سیستم های لوله کشی که جریان در آنها بدون بازگشت می باشد استفاده کرد. این بخشها شامل ...
  • CIM 80A چک ولو يكطرفه گردان برنزی با سیت EPDM تجدید پذیر-PN 16
  • CIM 80A چک ولو يكطرفه گردان برنزی با سیت EPDM تجدید پذیر-PN 16

  •  Cim 80A چک ولو يكطرفه گردان برنزی با سیت EPDM تجدیدپذیر- PN 16               این قطعه مطابق با نیازهای مدیریت کیفیت استاندارد ISO 9001: 2008 تهیه شده است.همه قطعات بر اساس استاندارد N 12266-1   مورد آزمایش قرار داده شده اند.                         چک ولو  سیم  ...
  • CIM 79A چک ولو برنزی با سیت PN 20 – PTFE
  • CIM 79A چک ولو برنزی با سیت PN 20 – PTFE

  • چک ولو برنزی Cim 79A با سیت PN20–PTFE   این قطعه مطابق با نیازهای مدیریت کیفی استاندارد ISO 9001: 2008 تهیه شده است.همه قطعات بر اساس استاندارد EN 12266-1 مورد آزمایش قرار داده شده اند. چک ولو سیم Cim 79A را می توان دربخشهای زیادی از سیستم های لوله کشی که جریان در آنها ...
  < قبلی 1 بعدی >

  محصولات