پمپ پروکن سری 1 PROCON

    • پمپ های پروکن سری یک PROCON ساخت ایتالیا
    • پمپ های پروکن سری یک PROCON ساخت ایتالیا

    • پمپ های پروکن سری PROCON's Series 1 ) 1) دارای صافی محافظ در مجرای ورودی خود می باشند. توری صافی استاندارد در این پمپ ها یک توری سیمی دارای 100 منفذ می باشد که جلوی ورود ذرات جامدی را که می توانند به پمپ خسارت جدی وارد کنند را می گیرد.این پمپ ها دارای سرپوش ...
    < قبلی 1 بعدی >

    محصولات