شیشه رویت اینوکسپا INOXPA

  • DIN 8050 شیشه رویت (سایت گلاس) مسطح اینوکسپا
  • DIN 8050 شیشه رویت (سایت گلاس) مسطح اینوکسپا

  • کاربردها: شیشه های رویت به طور گسترده ای در صنایع غذایی، آرایشی و صنایع دارویی و تولید مواد شیمیایی ظریف به کار برده می شوند.اصول عملیاتییک شیشه ی رویت مسطح شامل یک شیشه می باشد که به وسیله ی یک مهرماسوره ی بهداشتی (sanitary DIN union) مهار شده است.شیشه های رویت برای امکان ایجاد بررسی بصری ...
  • شیشه رویت (سایت گلاس) اینوکسپا
  • شیشه رویت (سایت گلاس) اینوکسپا

  • سایت گلاس یا شیشه رویت گیره ای (بستی) مدل 8057 ساخت شرکت اینوکسپا INOXPA اسپانیا   کاربرد شیشه های رویت به طور گسترده ای در صنایع غذایی، آرایشی و صنایع دارویی و تولید مواد شیمیایی ظریف به کار برده می شوند.اصول عملیاتییک شیشه رویت (سایت گلاس) صاف از یک شیشه ی متصل شده توسط گیره (بست) تشکیل شده ...
  < قبلی 1 بعدی >

  محصولات