مونوپمپ اینوکسپا INOXPA

  • KIBER KS/KSF مونو پمپ اینوکسپا INOXPA
  • KIBER KS/KSF مونو پمپ اینوکسپا INOXPA

  • پمپ Progressive Cavity KIBER KS/KSF               کاربرد پمپهای KS/KSF ، پمپهای بهداشتی از نوع progressive cavity ( فضای خالی پیش رونده ) هستند. با توجه به طراحی آنها، این پمپ ها خودمکش هستند و توانایی مکش تا حداکثر ارتفاع 7 متر را دارا می باشند این دسته از پمپ های اینوکسپا توانایی انتقال محصولات دارای ...
  • KSF مونو پمپ استیل بهداشتی متحرک اینوکسپا INOXPA
  • KSF مونو پمپ استیل بهداشتی متحرک اینوکسپا INOXPA

  • مونو پمپ استیل بهداشتی متحرک (جابجایی مثبت) KSF اینوکسپا   کاربرد مونو پمپ های KSF اینوکسپا، پمپ های بهداشتی از نوع progressive cavity ( فضای خالی پیش رونده ) هستند. با توجه به طراحی آنها، این پمپ ها خودمکش هستند و توانایی مکش تا حداکثر ارتفاع 7 متر را دارا می باشند. این نوع از پمپ های ...
  • KST مونوپمپ استیل بهداشتی اینوکسپا INOXPA
  • KST مونوپمپ استیل بهداشتی اینوکسپا INOXPA

  • مونو پمپ استیل بهداشتی جابجایی مثبت KST اینوکسپا INOXPA Progressive Cavity KIBER KST    کاربرد مونو پمپ های KST، پمپ های بهداشتی استیل از نوع progressive cavity (فضای خالی پیش رونده) هستند. به دلیل داشتن قیف و مته، این دسته از پمپهای اینوکسپا برای پمپاژ محصولات دارای ویسکوزیته ی بالا، خمیرها و مایعات دارای ذرات معلق مناسب می ...
  • KSFT مونو پمپ استیل بهداشتی اینوکسپا INOXPA
  • KSFT مونو پمپ استیل بهداشتی اینوکسپا INOXPA

  • مونو پمپ استیل بهداشتی جابجایی مثبت KSFT اینوکسپا INOXPA    Progressive Cavity KIBER KST/KSFT کاربرد مونو پمپ های KSFT، پمپ های بهداشتی استیل از نوع progressive cavity  (فضای خالی پیش رونده) هستند. به دلیل داشتن قیف و مته، این دسته از پمپهای اینوکسپا برای پمپاژ محصولات دارای ویسکوزیته ی بالا، خمیرها و مایعات دارای ذرات معلق مناسب می ...
  < قبلی 1 بعدی >

  محصولات