پمپ موتور بنزینی لیو LEO

    • LGP10 پمپ موتور بنزینی لیو
    • LGP10 پمپ موتور بنزینی لیو

    • پمپ های موتور بنزینی لیو LGP10   کاربردها : دارای کاربرد جهت انتقال آبهای تمیز (در صورتی که دمای مایع بین 0 تا 40 درجه ی سانتیگراد باشد.) دارای کاربرد جهت تامین و انتقال آب به کارخانه ها ، معادن ، تاسیسات شهری و تخلیه ی آب از آنها دارای کاربرد جهت آبیاری زمین های کشاورزی و زیر کشت ...
    < قبلی 1 بعدی >

    محصولات