پمپ طبقاتی افقی پنتاکس PENTAX

  • پمپ طبقاتی افقی ULTRA 3
  • پمپ طبقاتی افقی ULTRA 3

  • پمپ استنلس استیل طبقاتی افقی پنتاکس ULTRA3             کاربرد ها * پمپاژ مایعات تمیز و عاری از هر گونه ذرات معلق مورد استفاده در بخشهای خانگی، کشاورزی، و صنعتی * پمپاژ آب آشامیدنی * پمپاژ آب Glycol * کاربرد در آبیاری * کاربرد در سیستم های ایجاد و تقویت فشار * کاربرد در پروسه های پاکسازى آب (گندزدائى آب) جهت استفاده در صنعت ...
  • پمپ طبقاتی افقی ULTRA 5
  • پمپ طبقاتی افقی ULTRA 5

  • پمپ استنلس استیل طبقاتی افقی پنتاکس ULTRA5               کاربرد ها * پمپاژ مایعات تمیز و عاری از هر گونه ذرات معلق مورد استفاده در بخشهای خانگی، کشاورزی، و صنعتی * پمپاژ آب آشامیدنی * پمپاژ آب Glycol * کاربرد در آبیاری * کاربرد در سیستم های ایجاد و تقویت فشار * کاربرد در پروسه های پاکسازى آب (گندزدائى آب) جهت استفاده در صنعت ...
  • پمپ طبقاتی افقی ULTRA 7
  • پمپ طبقاتی افقی ULTRA 7

  • پمپ استنلس استیل طبقاتی افقی پنتاکس ULTRA 7               کاربرد ها * پمپاژ مایعات تمیز و عاری از هر گونه ذرات معلق مورد استفاده در بخشهای خانگی، کشاورزی، و صنعتی * پمپاژ آب آشامیدنی * پمپاژ آب Glycol * کاربرد در آبیاری * کاربرد در سیستم های ایجاد و تقویت فشار * کاربرد در پروسه های پاکسازى آب (گندزدائى آب) جهت استفاده در ...
  < قبلی 1 بعدی >

  محصولات