پمپ لجن کش شناور پمپیران

    • پمپ لجن کش شناور
    • پمپ لجن کش شناور

    • پمپ لجن کش شناور الکترو پمپهاي لجن کش بصورت نصب عمودي مستفرق و افقي خشک و بر اساس استاندارد Din24255 توليد و به روش استاندارد Din1944 در مجهزترين آزمايشگاه شرکت بصورت تمام اتوماتيک تست شده و تأئيديه صادر مي شود. الکترو پمپها داراي پروانه هاي از نوع باز و نيم باز و بسته بوده و بر ...
    < قبلی 1 بعدی >

    محصولات