پمپ خانگی لیو LEO

  • الکتروپمپ محیطی بشقابی لئو ACM 37
  • الکتروپمپ محیطی بشقابی لئو ACM 37

  • الکتروپمپ بشقابی لئو ACm37  پمپ های سانتریفیوژی-بشقابی ACm37 قابل استفاده در انتقال آب تمیز و دیگر مایعات مشابه با آب (از نظر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی) می باشند. این دسته از الکتروپمپ های لئو برای کاربردهای زیر مناسب می باشند: استفاده در صنعت استفاده در انتقال و تامین آب شهری استفاده در تقویت فشار در ساختمان های بلند استفاده ...
  • مشخصات فنی الکتروپمپ لیو ACm37
  • مشخصات فنی الکتروپمپ لیو ACm37

  •       مواد مصرفی در ساخت قطعات الکتروپمپ لئو ACm37:     شماره قطعه ماده مصرف شده در ساخت قطعه 1 بدنه ی پمپ HT200 2 پروانه استنلس استیلAISI 304 3 حلقه ی O شکل (o-ring) NBR 4 آب بند مکانیکی کربن/سرامیک 5 پوشش براکت HT200 6 ساپورت ZL102 7 برد ترمینال PC 8 استاتور   9 جعبه ی خازن ABS 10 خازن   11 روتور   12 یاتاقان   13 پوشش انتهایی ZL 102 14 فن (پروانه) PP 15 پوشش فن PP     جدول ابعاد الکتروپمپ لئو ACm37انتقال به صفحه ی معرفی الکتروپمپ لئو ACm37
  • الکترو پمپ محیطی لئو APm
  • الکترو پمپ محیطی لئو APm

  •     پمپ های محیطی لئو APm قابل استفاده در انتقال آب تمیز و دیگر مایعات مشابه با آب (از نظر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی) می باشند.   این دسته از الکتروپمپ های لئو برای کاربردهای زیر مناسب می باشند: استفاده در انتقال و تامین آب شهری استفاده در آبیاری اتوماتیک به روش بارانی استفاده در تهویه ی گرمایشی و کنترل هوا سیستم ...
  • پمپ های سانتریفیوژی-بشقابی ACM
  • پمپ های سانتریفیوژی-بشقابی ACM

  • پمپ های سانتریفیوژی-بشقابی ACM قابل استفاده در انتقال آب تمیز و دیگر مایعات نزدیک به آب از نظر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی می باشند. این نوع الکتروپمپ ها برای کاربردهای زیر مناسب می باشند: استفاده در انتقال آب خانگی استفاده در انتقال و تامین آب شهری استفاده در تقویت فشار در ساختمان های بلند استفاده در تقویت فشار خطوط لوله استفاده ...
  < قبلی 1 بعدی >

  محصولات