پمپ خانگی تایفو TAIFU - پمپ خانگی QB50 تایفو

  • پمپ خانگی QB50 تایفو
  •  ERIPHERAL PUMP QB50

   پمپ محیطی QB50 

    

    


   محدودیت های عملیاتی:

   دمای سیال تا +35

   بیشینه دمای محیطی 40+

    

   جدول پمپ خانگی QB50 تایفو

   جدول پمپ خانگی QB50 تایفو


   محصولات مرتبط

    پمپ سانتریفیوژی تایفو TAIFU DK

  محصولات