پمپ خاص تایفو TAIFU - الکتروپمپ شناور (سابمرسیبل) DSP تایفو

  • الکتروپمپ شناور (سابمرسیبل) DSP تایفو
  • الکتروپمپ شناور (سابمرسیبل) DSP تایفو

    

   معرفی محصول

    پمپ های یوتیلیتی تایفو ( پمپ های دارای کاربرد های متنوع و عمومی) برای ارائه ی بهترین عملکرد  و جلوگیری از overheat (گرم شدن بیش از حد)شدن آنها در انجام فعالیتهایی که نیاز بهکارکرد مداوم پمپ دارند به وسیله ی آب خنک می شوند.

   موارد زیر نمونه هایی از کاربردهای این پمپ ها می باشند:

   • کشیدن آب از یک زیر زمین آب گرفته و یا خالی کردن آب جمع شده درون یک قایق
   • از بین بردن آب درون سینکها و لوله ها و یا آبشخورهای حیوانات و همچنین آب باقی مانده روی پشت بام های مسطح

    

   جدول پمپ شناور (سابمرسیبل) تایفو Taifu DSP  

   پمپ های یوتیلیتی تایفو ( پمپ های دارای کاربرد های متنوع و عمومی) برای ارائه ی بهترین عملکرد  و جلوگیری از   overheat

   (گرم شدن بیش از حد)شدن آنها در انجام فعالیتهایی که نیاز به

   کارکرد مداوم پمپ دارند به وسیله ی آب خنک می شوند.

    

   موارد زیر نمونه هایی از کاربردهای این پمپ ها می باشند:

   ·       کشیدن آب از یک زیر زمین آب گرفته و یا خالی کردن آب جمع شده درون یک قایق

   از بین بردن آب درون سینکها و لوله ها و یا آبشخورهای حیوانات و همچنین آب باقی مانده روی پشت بام های مسطح

    

    

  محصولات