پمپ گریز از مرکز پمپیران - اتا (ETA) مدل 200 - 50

  • اتا (ETA) مدل 200 - 50
  • پمپ های پمپیران گریز از مرکز مدل 200-50

    

    

    

    


   قطر دهانه خروجی پمپ                50 میلی متر

   دبی پمپ (ظرفیت)                       20 تا 90 متر مکعب در ساعت

   هد پمپ (ارتفاع)                           8.2 تا 57 متر

   قطر پروانه (در حالت فول)              209 میلی متر

    

   درجه حرارت سیال در آببندی
   - با نوار گرافیت: از 50- تا 110 درجه سانتی گراد

   درجه حرارت سیال در آببندی
   - با آببند مکانیکی: از 50- تا 140 درجه سانتی گراد

   جنس مواد استفاده شده در ساخت قطعات پمپ


   محور پمپ (شافت)         فولاد Ck45
   پروانه پمپ                    چدن GG-25
   محفظه پمپ                 چدن GG-25

    

   جنس مواد استفاده شده در ساخت پمپهای پمپیران گریز از مرکز 200-50 برحسب تقاضا قابل تغییر می باشد.

   جدول و عکس الکترو پمپ 50-200

   نمودار الکترو پمپ 50-200

   مقادیر ارتفاع و توان برای دانسیته  p=1kg/dm3و گرانروی سینماتیک 20mm2/s می باشد.

  محصولات