پمپ گریز از مرکز پمپیران - اتا (ETA) مدل 160 - 32

  • اتا (ETA) مدل 160 - 32
  • پمپ های پمپیران گریز از مرکز مدل 200-50

    

    

    

    

    

    


   قطر دهانه خروجی پمپ        32 تا 300 میلی متر
   دبی پمپ (ظرفیت)              5 تا 1800 متر مکعب در ساعت
   هد پمپ (ارتفاع)                 5 تا 90 متر


   درجه حرارت سیال در آببندی
   - با نوار گرافیت: از 50- تا 110 درجه سانتی گراد

   درجه حرارت سیال در آببندی
   - با آببند مکانیکی: از 50- تا 140 درجه سانتی گراد

   جنس مواد استفاده شده در ساخت قطعات پمپ


   محور پمپ (شافت)         فولاد Ck45
   پروانه پمپ                    چدن GG-25
   محفظه پمپ                 چدن GG-25

    

   جنس مواد استفاده شده در ساخت پمپهای پمپیران گریز از مرکز 160-32 بر حسب تقاضا قابل تغییر می باشد.

    

   مقادیر ارتفاع و توان برای دانسیته  p=1kg/dm3و گرانروی سینماتیک 20mm2/s می باشد.

    

  محصولات