بوستر پمپ KSB - بوستر پمپHya‐Solo EVکا.اس.ب KSB

  • بوستر پمپHya‐Solo EVکا.اس.ب KSB
  •  

    

    

    

    

   ویژگی ها :


    

   کاربردها:


    

   مشخصات فنی :

    

   inch دهانه خروجی
   max.6 m3/h دبی
   max.50 m هد
   max. 10 bar فشار
   max.+60 °C دما
     rpm دور


  محصولات