پمپ خانگی و استخر KSB - پمپ استخریFiltra Nکا.اس.ب KSB

  • پمپ استخریFiltra Nکا.اس.ب KSB

  •  

    

    

    

    

    

   ویژگی ها :


    

   کاربردها:


    

   مشخصات فنی :

    

   2 inch دهانه خروجی
   max. 36 m3/h دبی
   max. 21 m هد
   max. 2.5 bar فشار
   max.+35 °C دما
   max. 2800 rpm دور


  محصولات