پمپ خانگی و استخر KSB - کفکش شناورIxo‐Proکا.اس.ب KSB

  • کفکش شناورIxo‐Proکا.اس.ب KSB

  •  

    

    

    

    

    

   ویژگی ها :


    

   کاربردها:


    

   مشخصات فنی :

    

   1
   max. 3.9
   max. 60
   max. +35
   inch دهانه خروجی
   max. 3.9 m3/h دبی
   max. 60 m هد
     bar فشار
   max.+35 °C دما
     rpm دور


  محصولات