پمپ خانگی و استخر KSB - کفکش شناورIxo Nکا.اس.ب KSB

  • کفکش شناورIxo Nکا.اس.ب KSB
  • پمپ خانگی و استخر Multi Eco ساخت شرکت کا.اس.ب KSB المان

    

    

    

    

    

    

   ویژگی ها :


    

   کاربردها:


    

   مشخصات فنی :

    

   inch دهانه خروجی
   max.8 m3/h دبی
   max.65 m هد
     bar فشار
   max.+35 °C دما
   max.2900 rpm دور


  محصولات