پمپ خانگی و استخر KSB - پمپ طبقاتی عمودیMovitec VMEکا.اس.ب KSB

  • پمپ طبقاتی عمودیMovitec VMEکا.اس.ب KSB

  •  

    

    

    

    

    

   ویژگی ها :


    

   کاربردها:


    

   مشخصات فنی :

    

   inch دهانه خروجی
   max. 9 m3/h دبی
   max. 48 m هد
   max. 16 bar فشار
   max. +60 °C دما
   max.2900 rpm دور


  محصولات