پمپ خانگی و استخر KSB - بوسترست Multi Eco‐Top کا.اس.ب KSB

  • بوسترست Multi Eco‐Top کا.اس.ب KSB
  • پمپ خانگی و استخر Multi Eco ساخت شرکت کا.اس.ب KSB المان

    

    

    

    

    

    

   ویژگی ها :

   *

    

   کاربردها:


    

   مشخصات فنی :

    

   1 – 1¼ inch دهانه خروجی
   max. 8 m3/h دبی
   max.54 m هد
   max. 7 bar فشار
   max.+50 °C دما
   max.2800 rpm دور


  محصولات