پمپ خانگی و استخر KSB - شناور Set 100 کا.اس.ب KSB

  • شناور Set 100 کا.اس.ب KSB
  • پمپ خانگی و استخر Multi Eco ساخت شرکت کا.اس.ب KSB المان

    

    

    

    

    

    

   ویژگی ها :

    

   کاربردها:


    

   مشخصات فنی :

    

     inch دهانه خروجی
   100 m3/h دبی
   max.6 m هد
   max.90 bar فشار
   max.+30 °C دما
     rpm دور


  محصولات