پمپ خانگی و استخر KSB - پمپ خود مکشMulti Eco‐Proکا.اس.ب KSB

  • پمپ خود مکشMulti Eco‐Proکا.اس.ب KSB
  • پمپ خانگی و استخر Multi Eco ساخت شرکت کا.اس.ب KSB المان

    

    

    

    

    

    

   ویژگی ها :


    

   کاربردها:


    

   مشخصات فنی :

    

   1 – 1¼
   inch دهانه خروجی
   max.8 m3/h دبی
   max.54 m هد
   max.10 bar فشار
   max.+50 °C دما
   max.2800 rpm دور


  محصولات