پمپ فرآیندی KSB - پمپ فرایندی عمودیWKTR کا.اس.ب KSB آلمان

  • پمپ فرایندی عمودیWKTR کا.اس.ب KSB آلمان
  •  

    

   ویژگی ها :


    

   کاربردها:


    

   مشخصات فنی:

    
   مشخصات واحد عنوان
   40 – 150
   inch دهانه خروجی
   max. 400 m3/h دبی
   max. 500 m هد
   max. 51 bar فشار
   max. +200 °C دما
    max. 3000    

    


   ر

  محصولات