پمپ فرآیندی KSB - پمپ فرایندی عمودیRWCP / RWCN کا.اس.ب KSB آلمان

  • پمپ فرایندی عمودیRWCP / RWCN کا.اس.ب KSB آلمان
  •  

    

   ویژگی ها :


    

   کاربردها:


    

   مشخصات فنی:

    
   مشخصات واحد عنوان
   50 – 200
   inch دهانه خروجی
   max. 700 m3/h دبی
   max. 100 m هد
   max. 16 bar فشار
   ‐10 to +100 °C دما
   max. 3000    

    


   ر

  محصولات