پمپ فرآیندی KSB - پمپ فرایندی عمودیINVCP / INVCN کا.اس.ب KSB آلمان

  • پمپ فرایندی عمودیINVCP / INVCN کا.اس.ب KSB آلمان
  •  

    

   ویژگی ها :


    

   کاربردها:


    

   مشخصات فنی:

    
   مشخصات واحد عنوان
   32 – 300
   max. 1600
   max. 116
   max. 10
   ‐10 to +100
   max. 3000
   inch دهانه خروجی
   max. 1600 m3/h دبی
   max. 116 m هد
   max. 10 bar فشار
   ‐10 to +100 °C دما
   max. 3000    

    


   ر

  محصولات