پمپ فرآیندی KSB - پمپ فرایندیCHTR کا.اس.ب KSB آلمان

  • پمپ فرایندیCHTR کا.اس.ب KSB آلمان
  •  

    

   ویژگی ها :


    

   کاربردها:


    

   مشخصات فنی:

    
   مشخصات واحد عنوان
   50 – 250
   inch دهانه خروجی
   max. 1450 m3/h دبی
   max. 4000 m هد
   max. 400 bar فشار
   max. +450 °C دما
    max. 7000    

    


   ر

  محصولات