پمپ فرآیندی KSB - پمپ فرایندی عمودیCTN کا.اس.ب KSB آلمان

  • پمپ فرایندی عمودیCTN کا.اس.ب KSB آلمان
  •  

    

   ویژگی ها :


    

   کاربردها:


    

   مشخصات فنی:

    
   مشخصات واحد عنوان
   25–250 / 250–400
   inch دهانه خروجی
   max. 950 m3/h دبی
   max. 115 m هد
   max. 16 bar فشار
   max. +300 °C دما
        

    


   ر

  محصولات