پمپ فرآیندی KSB - پمپ فرایندی عمودی RPHmdp کا.اس.ب KSB آلمان

  • پمپ فرایندی عمودی RPHmdp کا.اس.ب KSB آلمان
  •  

    

   ویژگی ها :


    

   کاربردها:


    

   مشخصات فنی:

    
   مشخصات واحد عنوان
   25 – 100
   inch دهانه خروجی
   max. 300 m3/h دبی
   max. 270 m هد
   max. 51 bar فشار
   ‐40 to +300 °C دما
        

    


  محصولات