پمپ فرآیندی KSB - پمپ فرایندی عمودی RPH‐V کا.اس.ب KSB آلمان

  • پمپ فرایندی عمودی RPH‐V کا.اس.ب KSB آلمان
  •  

    

   ویژگی ها :


    

   کاربردها:


    

   مشخصات فنی:

    
   مشخصات واحد عنوان
   25 – 80 / 40 – 150
   inch دهانه خروجی
   max. 80
   m3/h دبی
   max. 164 m هد
   max. 51 bar فشار
   ‐30 to +230 °C دما
        

    


  محصولات