پمپ فرآیندی KSB - پمپ فرایندیRPHb کا.اس.ب KSB آلمان

  • پمپ فرایندیRPHb کا.اس.ب KSB آلمان
  •  

    

   ویژگی ها :


    

   کاربردها:


    

   مشخصات فنی:

    
   مشخصات واحد عنوان
   80 – 200
   inch دهانه خروجی
   max. 730 m3/h دبی
   max. 450 m هد
   max. 110 bar فشار
   ‐80 to +450 °C دما
        

    


  محصولات