پمپ فرآیندی KSB - پمپ فرایندیRPH کا.اس.ب KSB آلمان

  • پمپ فرایندیRPH کا.اس.ب KSB آلمان
  •  

    

   ویژگی ها :


    

   کاربردها:


    

   مشخصات فنی:

    
   مشخصات واحد عنوان
   25 – 400
   inch دهانه خروجی
   max. 4150 m3/h دبی
   max. 270 m هد
   max. 110 bar فشار
   ‐70 to +450 °C دما
        

    


  محصولات